Petőfi Sándor Általános Iskola, Atkár


Aktuális hírek, információk

Tankönyvosztás 2021-08-12 22:27:16Nyári nyitvatartás 2021-07-15 09:43:01Tavaszi szünet 2021-03-31 10:23:32Beíratkozás 2021-03-31 09:52:20

 TISZTELT SZÜLŐ/ TÖRVÉNYES KÉPVISELŐ!

 

            Tájékoztatom, hogy a kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel a 2021/2022. tanítási évre történő általános iskolai beiratkozás során nemcsak személyes, hanem online úton is lehetőség van beíratni a tanköteles korba lépő gyermekét.

            Az általános iskola első évfolyamára történő jelentkezésének elektronikus, online formájára 2021. április 10-től nyílik meg az informatikai lehetőség az Ön részére a KRÉTA rendszer felületén keresztül: https://eugyintezes.e-kreta.hu/kezdolap.

            Az e-Ügyintézés „Beiratkozás Általános Iskolába (BÁI)” felület 2021. április 16-án éjfélig van nyitva. Amennyiben módosítani kíván a már elektronikusan beküldött adatokon, akkor ezt úgy teheti meg, hogy jelzi (telefonon, e-mailben, az intézmény által meghatározott módon) az adott intézmény részére a visszavonási vagy adatmódosítási szándékát. Az adatok módosítását az intézmény a KRÉTA felületén a kérés alapján elvégzi.

            Amennyiben a szülő visszavonja gyermeke jelentkezését, ennek következményeként a BÁI felületen az  iskola a benyújtott jelentkezésre a szülő kérése alapján elutasító határozatot hoz, és az intézmény saját rendszerében a gyermek adatait a „Beiratkozás visszavonva” státuszba állítja. Ezen műveletek elvégzését követően Ön ismét be tudja nyújtani gyermeke jelentkezését  egy másik iskolába.

            Amennyiben Ön nem a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti körzetes iskolába íratná be a gyermekét, akkor is meg kell adnia a kötelező felvételt biztosító általános iskola nevét és címét is a jelentkezése során.

            Akár körzetes, akár nem körzetes iskolába kívánja beíratni gyermekét, mindenképpen jelentkeznie kell az általános iskolánál, amely jelentkezés a fent jelzett online módon vagy személyesen történhet meg.

            Az online beiratkozás esetén a beiratkozáshoz szükséges eredeti dokumentumok bemutatására a 2021/2022. tanév első napjáig (2021. szeptember 1.) kerülhet sor.

            A beiratkozás adatainak felvétele indokolt esetben, a beiratkozást lefolytató iskola által szabályozott módon, személyesen is megtörténhet 2021. április 15-én és 16-án, a járványügyi veszélyhelyzet miatt megkövetelt egészségügyi szabályok szigorú betartása mellettEz a következőképpen alakul iskolánkban:

A 0637-351026 vagy 0630-8317299 telefonszámon időpont egyeztetés után történhet személyes megjelenéssel a beiratkozás!

            A fentiek után, akár online, akár személyesen történt a jelentkezése az iskolába, a körzettel nem rendelkező általános iskolai osztályok tekintetében, továbbá a körzettel rendelkező iskolákba jelentkező, nem körzetes gyermekek esetében egyaránt legkésőbb 2021. április 23-ig döntenek a gyermekek felvételéről és ezután küldik el a tájékoztatásukat Önnek.

            A beiratkozási eljárás során vagy annak lezárása után legkésőbb két héten belül Önnek nyilatkoznia kell arról, hogy gyermeke számára hit- és erkölcstan vagy etika órát választja. A hit- és erkölcstan tantárgy választása esetén meg kell jelölnie, hogy melyik egyház hit- és erkölcstan oktatásának megszervezését kéri majd gyermeke számára. Az iskola a hit- és erkölcstan oktatással kapcsolatos, az egyházaktól kapott információkat feltünteti a honlapján.

            A beiratkozáshoz szükséges dokumentumok, adatok megadása kapcsán Ön segítséget kérhet a gyermeke óvodájától – óvoda OM azonosítja, gyermekük oktatási azonosítója tekintetében. Természetesen iskolánk fenntartója, a Hatvani Tankerületi Központ is rendelkezésre áll a körzetes iskolákkal kapcsolatos információk, az online vagy a személyes beiratkozás rendjével kapcsolatos kérdések esetén.Beíratkozás 2021-2022. 2021-03-16 16:42:27

 FELHÍVÁS 

A Hatvani Tankerületi Központ fenntartásában működő általános iskolákba történő beíratásra

Értesítjük az érintett szülőket, hogy a 2021/2022. tanévre történő általános iskolai beíratásokra  az alábbi módon kerül sor:

 

2021. április 15. (csütörtök) és 2021. április 16. (péntek) 

8:00 – 18:00 között 

1.      Tanköteles, azaz 2015. augusztus 31-ig született gyermekét a szülő köteles a lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerinti illetékes vagy a választott iskola első évfolyamára beíratni.

Az első évfolyamra történő beiskolázáskor az alábbi dokumentumokra van szükség:

         a gyermek személyazonosságát igazoló hatósági igazolvány

         a gyermek nevére kiállított TAJ kártya

         a gyermek nevére kiállított lakcímet igazoló hatósági igazolvány,

         nyilatkozat a közös szülői felügyeleti jog gyakorlására vonatkozóan

         óvodai szakvélemény

         egyéb szakvélemény (járási szakértői bizottság szakértői véleménye; sajátos nevelési igényű gyermek esetében Szakértői Bizottság szakértői véleménye)

2.   19/2021. (III.10) EMMI határozata a 2021/2022. tanévre az általános iskolákba elektronikus úton is be lehet iratkozni. Ebben az esetben a beiratkozáshoz szükséges iratok bemutatására az év első tanítási napján kerül sor.

 

A felvételről 1. fokon az iskola igazgatója dönt, elutasítás esetén 2. fokon a Hatvani Tankerületi Központ igazgatója hivatott a kérelmet elbírálni.Kapcsolódó dokumentum

Hitgyülekezete 2021-03-10 13:35:49

RÖVID ISMERTETŐ A HIT GYÜLEKEZETE HIT- ÉS ERKÖLCSTAN OKTATÁSÁRÓL 
 
A Biblia a kereszténység alapja, és egyben az európai kultúra egyik oszlopa, s mint ilyen, hazánkban az általános műveltség része. Ebből fakadóan a Hit Gyülekezete általános iskolai hit- és erkölcstanóráinak tanterve nem csupán az egyház tagjainak gyermekeihez szól: az órák tananyagát úgy alakítottuk ki, hogy bármilyen világnézetű, akár nem hívő, nem vallásos szülők gyermekei számára is igazán hasznos legyen. Nem felekezeti elkötelezettségű hittant, hanem általános bibliaismeretet kívánunk tanítani. 
 
Meggyőződésünk szerint a Szentírás történetei, tanításai és költészete önmagáért beszél: a bibliai elbeszélések civilizációnk egyetemes fundamentumaival ismertetik meg a tanulókat. A bibliai történeteket minden korosztály számára érthető szinten törekszünk átadni, ezáltal a gyermekek képesek lesznek maguk is kreatív módon levonni a számukra aktuális erkölcsi tanulságokat, következtetéseket – mindez pedig kiegészül közös munkával, beszélgetésekkel. 
 
Célunk, hogy a fiatalok megismerjék és megszeressék a Bibliát, az abban szereplő hősök példaképként szolgáljanak számukra, történeteikből erkölcsi és életvezetési tanácsokat meríthessenek egész életükben. Ez a szemlélet hiányzik mind a mai oktatásból, mind a média világából. Óráink döntően kis csoportokban, sokszor néhány fővel zajlanak, ami lehetővé teszi, hogy a foglalkozások a diákok egyéni képességeinek, érdeklődési körének megfelelően folyjanak. Egyházunk bibliaoktatását felekezettől függetlenül minden érdeklődő gyermek számára javasoljuk: nincs semmilyen hitélettel kapcsolatos elvárás sem az óráinkon, sem azon kívül. Fontosnak tartjuk leszögezni, hogy a Hit Gyülekezete hitoktatói által tanított hit- és erkölcstan tárgynak nem célja a gyermekek betérítése egyházunkba, ezért is ajánljuk egyházunk hit- és erkölcstanóráit felekezeti hovatartozástól függetlenül minden érdeklődő figyelmébe. 
 
Teológus, illetve pedagógus végzettségű hitoktatóink az alapoktól indulva, minden korcsoportot a maga szintjén vezetnek be az Ó- és Újszövetség izgalmas világába. Az alsó tagozaton a diákok a Bevezetés a Biblia világába 1–4 munkatankönyv-sorozat segítségével kezdik meg a hit- és erkölcstan tanulását. A felső tagozaton egy, a teljes Szentírást (Ó- és Újszövetséget) hitelesen átfogó tankönyvsorozat, A Biblia világa 1–4 használatával vezetjük újra át a diákokat a Biblián, már magasabb szinten. 
 
Szeretettel várunk minden érdeklődőt. 
 
További információt az oktatásunkról a www.hiteserkolcstan.hu honlapon olvashat, vagy felteheti kérdéseit a hitoktatas@hit.hu email címen keresztül. 
 
Hit Gyülekezete


Digitális tanrend 2021-03-05 13:55:51

 Tisztelt Szülők!

 

2021. március 8-tól DIGITÁLIS TANREND lesz érvényben március 31-ig.

Miniszteri rendelet szerint a GYERMEKEK FELÜGYELETÉT A SZÜLŐKNEK KELL megoldania.

A digitális órák minden tanítási nap REGGEL 8 –tól 14 óráig lesznek. Kérünk mindenkit, hogy vegye komolyan az órákon való részvételt és a kiadott feladatokat a legjobb tudása szerint időre készítse el!

A digitális oktatás során a tavaly már jól bevált GOOGLE CLASSROOM (google osztályterem) alkalmazást fogjuk használni. Itt tesszük közzé a különböző tájékoztatásokat, az órák tananyagait, a házi feladatokat és a videó és Zoom linkeket.

A Google classroom kódjait hétfőn emlékeztetőül közzétesszük.

Az online órák megtartásához a ZOOM alkalmazást használjuk. (Kérjük előre töltsék le!)

Amennyiben nincs olyan eszköz a családban, amivel el lehet érni az online órákat, kérjük előre jelezzék, mert csak korlátozott számban tudunk biztosítani tableteket.  Az eszközöket csak szülőnek tudjuk átadni.  

Együttműködésüket előre is köszönjük!Református Hitoktatás 2021-03-01 11:08:35Intézményvezetői pályázat 2021-02-25 08:56:51

 Iskolánk intézményvezetői megbízására a következő linken találja a pályázatot.
https://kk.gov.hu/download/9/48/b2000/Atkári%20Pályázat.pdf

Kapcsolódó dokumentum

Katolikus hitoktatás 2021-02-16 23:43:05

 Tisztelt Szülők!

A 2021 - 2022-es tanévben is lehetősége lesz a tanulóinknak katolikus hitoktatáson résztvenni. 

Kapcsolódó dokumentum

Református hitoktatás szülői tájékoztatás 2021-02-16 23:32:50

 Tisztelt Szülők!

A 2021 - 2022-es tanévben is lehetősége lesz a tanulóinknak református hitoktatáson résztvenni. Az alábbi galériában töbet is megtudhatnak a református hitoktatásról.

Kapcsolódó dokumentum

Helyi intézkedési terv 2020-09-01 09:38:52Kapcsolódó dokumentum

Tanévnyitó 2020-08-27 21:48:18Határtalanul 2020-05-05 13:24:23

 Nagy izgalommal kezdődött a hetedik osztályunk, ugyanis elnyertünk a Határtalanul pályázat keretén belül egy öt napos erdélyi kirándulást, ami örök élményt nyújtott a gyerekeknek, s nekem is.

Kapcsolódó dokumentum

Kapcsolódó galéria

Beiratkozási segédanyag 2020-04-06 19:58:35

 Beiratkozás az általános iskolába – 2020/21-es tanév

Segédanyag  szülőknek

 

(Kivonat az OH felhívásából, valamint egyéni kiegészítéssel a dőlt betűs részben)

 

A beiratkozás szakaszai:

A beiratkozás két szakaszban történik:

1)    A beiratkozás első szakaszában 2020. április 6. 0:00 óra és 2020. április 24. 24:00 óra között azok a szülők/törvényes képviselők adhatják le beiratkozási kérelmeiket, akik

·        nem állami fenntartású általános iskolába,

vagy

·     állami fenntartású, de körzettel nem rendelkező általános iskolába kívánják gyermeküket beíratni.

A körzetes iskolák listáját a https://kir.hu/KIR2_KORZET_3h/Pub/Index  oldalon találhatja meg.

2) A beiratkozás második szakaszában 2020. április 28. 0:00 óra és 2020. május 15. 24:00 óra között azok a szülők/törvényes képviselők végezhetik el a beiratkozással kapcsolatos ügyintézésüket, akik gyermeküket:

·        olyan körzettel rendelkező általános iskolába kívánják beíratni, amely azonban nem a gyermek lakóhelye/életvitelszerű tartózkodási helye szerinti körzetes általános iskola[1].

„(Olyan településről iratkozik be más körzetben lévő iskolába amelyben, csak egyházi iskola működik (Adács, Vámosgyörk) vagy azért iratkozik be a gyermek más körzetben lévő iskolába, mert a testvére már az adott intézmény tanulója.)”

·        a gyermek lakóhelye/életvitelszerű tartózkodási helye szerinti körzetes általános iskolába[2] kívánják beíratni.

 

Amennyiben Ön a lakóhelyétől eltérő tartózkodási helye szerinti körzetes általános iskolába kívánja beíratni a gyermekét, kérem, hogy vegye fel a kapcsolatot az érintett általános iskolával.

A beiratkozáshoz kapcsolódóan az alábbi dokumentumokra van szükség, melyeknek bemutatása a jelenlegi helyzetre tekintettel elegendő, ha csak a 2020/21-es tanév első napján történik meg.

·        A gyermek személyazonosságát igazoló hatósági igazolvány

·        A gyermek nevére kiállított TAJ kártya

·        A gyermek nevére kiállított lakcímet igazoló hatósági igazolvány

·        Nyilatkozat az életvitelszerű ott lakásról

·        Nyilatkozat a közös szülői felügyeleti jog gyakorlására vonatkozóan

 

Az online felületen a gyermekek körzetes iskolába való beíratási szándékának megerősítése úgy történik, hogy a gyermek azonosításához szükséges adatok megadása után megjelölik az intézményt.

 

Online jelentkezés esetén a felületre fel lehet tölteni a dokumentumok másolatát, személyes megjelenés esetén pedig kérjük bemutatni, illetve átadni az intézményi ügyintézőnek. A 7/2020. (III. 25.) EMMI határozat alapján az online beiratkozás esetén az eredeti iratok bemutatására a 2020/2021. tanév első napján kerül sor.

 

Az életvitelszerű ott lakásra és a közös szülői felügyeleti jog gyakorlására vonatkozó nyilatkozatokat elektronikus beiratkozás esetén a KRÉTA e-Ügyintézés felületén - az adatok megadását követően - az „Előnézet” ikonra kattintva tudja letölteni és aláírást követően fel tudja tölteni a rendszerbe. Személyes megjelenéssel történő beiratkozás esetén a formanyomtatványokat az intézmény biztosítja.

 

A beiratkozás 2. szakasza vonatkozik az Atkári Petőfi Sándor Általános Iskolába jelentkezőkre.

 

Atkár, 2020. április 6.                          

 

                                                                                           Bartókné Lukács Irén

                                                                                               intézményvezető 

 Kapcsolódó dokumentumGyermekeinkért Alapítvány
Atkár
18576449-1-10

Kérjük támogassa
alapítványunk működését
A befolyt összegből
iskolánk oktató/nevelő munkáját,
a tehetséggondozást,
és tanulóink szbadidős tevékenységét támogatjuk!