Petőfi Sándor Általános Iskola, Atkár

Az iskola tanárai

Név Szak
Fülöp Tibor Matematika, Technika
Fülöpné Erdélyi Mária tanító, ének- zene szakkoll
Gálné Kelemen Roberta földrajz, testnevelés
Hatala Éva angol
Hegedűs Krisztina magyar
Kovács Judit biológia, kémia
Móczárné Róna Andrea tanító,fejlesztő ped.
Mihalik Adrienn tanító, vizuális kultúra m
Pádár MIklósné történelem, rajz
Potje Judit fejlesztő pedagógus
Szalai Anita tanító, ének műv. terület
Tősér Gyuláné tanító
Tóth Nikoletta tanító, magyar műv. terüle
Tarján Krisztina tanító, angol műv. terület


Gyermekeinkért Alapítvány
Atkár
18576449-1-10

Kérjük támogassa
alapítványunk működését
A befolyt összegből
iskolánk oktató/nevelő munkáját,
a tehetséggondozást,
és tanulóink szbadidős tevékenységét támogatjuk!